Azir

Azir Hoàng đế sa mạc

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build đồ Azir đường giữa mid, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Azir với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường giữa mid