Aurelion Sol

Aurelion Sol Ác long thượng giới

  • Kỹ năng nội tại của Aurelion Sol
  • Aurelion Sol kỹ năng QQ
  • Aurelion Sol kỹ năng WW
  • Aurelion Sol kỹ năng EE
  • Aurelion Sol kỹ năng RR

Cách build đồ Aurelion Sol đường giữa mid, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Aurelion Sol với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường giữa mid