Annie

Annie Đứa trẻ bóng tối

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Annie đường giữa mid, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Annie với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường giữa mid