Anivia

Anivia Phượng hoàng băng

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Anivia đường giữa mid và chơi hỗ trợ support đường dưới, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Anivia với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường giữa mid
Hỗ trợ support đường dưới