Akali

Akali Sát thủ đơn độc

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Akali mid đường giữa, top đường trên, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Akali với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường giữa mid
Đường trên top