Aatrox

Aatrox Quỷ kiếm Darkin

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Aatrox top đường trên, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Aatrox với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường trên top