Y’Bneth cách chơi lên đồ Đỡ đòn và hướng dẫn ngọc bổ trợ

Y’bneth sở hữu sát thương kĩ năng khá tốt, các Kiện Tướng không cần theo đuổi trang bị sát thương nhiều làm gì. Căn ke Hạt giống sinh mệnh lên mục tiêu chính xác (bảo vệ đồng đội / xua đuổi kẻ địch). Thiên nhiên vỗ về là một chiêu thức có độ đột biến cao và cực kì khó dùng.

Tâm điểm tướng Y’Bneth – Đại Thủ Viễn Cổ

Y’bneth sở hữu sát thương kĩ năng khá tốt, các Kiện Tướng không cần theo đuổi trang bị sát thương nhiều làm gì. Căn ke Hạt giống sinh mệnh lên mục tiêu chính xác (bảo vệ đồng đội / xua đuổi kẻ địch). Thiên nhiên vỗ về là một chiêu thức có độ đột biến cao và cực kì khó dùng.