Celica cách chơi lên đồ Đi Rừng và hướng dẫn ngọc bổ trợ

Trước khi mẹ bỏ đi đã nhờ người gửi lại một bức thư, nói rằng ta còn một đứa em gái được nuôi dưỡng ở chỗ lão già Moren. Vốn là ta không tin đấy vì ngươi cũng biết mẹ chúng ta không đáng tin cậy chút nào, kết quả không ngờ rằng ta thật sự có thêm một đứa em gái cơ đấy!