Quillen hướng dẫn cách chơi Sát thủ mua trang bị và ngọc bổ trợ

Quillen là một nghệ sĩ – đừng lao vào hùng hục như trâu. Nhấp nhả và vờn kẻ địch bằng Ẩn sát + Đoản mệnh. Quillen chắc chắn chí mạng khi tấn công phía sau, và không bao giờ chí mạng nếu đánh phía trước, thế nên đừng tốn tiền vào tỷ lệ chí mạng.